Spotkanie z pielęgniarką szkolną

 

21 października  w ramach realizowanej tematyki dbamy o zdrowie dzieci z punktu przedszkolnego wzięły udział w spotkaniu z  pielęgniarką szkolną Elżbietą Korniluk. Pani Elżbieta opowiedziała o zawodzie pielęgniarki, czym się zajmuje oraz  co należy do jej obowiązków. Przyniosła też ze sobą różne akcesoria takie jak wagę, strzykawki, bandaże, stetoskop itp. Każde dziecko miało okazję dotknąć oraz zobaczyć te przedmioty. To było interesujące spotkanie.

Dziękujemy  za przybycie.

 

   

Nauka zdalna dla kl. I-VIII

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Od 9 do 29 listopada 2020 r. nauka w Szkole Podstawowej w Styrzyńcu będzie odbywała się zdalnie.

Klasy IV – VIII takim trybem, jak dotychczas.

Klasy I-III w dniach 9-10 listopada nauczyciele zamieszczą zadania w mobiDzienniku  (dzienniku elektronicznym), a od 16 do 29 listopada lekcje będą prowadzone online w programie Microsoft Teams. Rodzice i nauczyciele klas I-III wykorzystają pierwszy tydzień nauki zdalnej, by technicznie przygotować się do nauki online (należy zapewnić dziecku sprzęt: komputer stacjonarny lub laptop lub tablet; wgrać program Microsoft Teams; uzyskać dostęp do platformy). By uzyskać dostęp do platformy należało podać wychowawcom a-mail dziecka wcześniej nie stosowany w tym programie (każde dziecko musi mieć własny gmail).

Punkt i oddział przedszkolny pracują  w zwykłym czasie. Świetlica rano od 6.45, po południu do 16.00.

12 i 13 listopada 2020r. – dni wolne od wszelkich zajęć dydaktycznych na mocy rozporządzenia z 5 października 2010r. (dni dyrektorskie) .

Rodzice i uczniowie proszeni są o systematyczne odwiedzanie strony internetowej szkoły: www.spstyrzyniec.pl  i  mobiDziennika.

W razie pytań należy skontaktować się z wychowawcą klasy lub z dyrektorem szkoły – 795 521 063; w przypadku problemów z obsługą programu do nauki online -  z informatykiem szkolnym - mgr Anną Abramowską – 699 024 427.

Plany nauczania poszczególnych klas proszę sprawdzać na stronie internetowej szkoły, ponieważ z przyczyn obiektywnych często ulegają zmianom.

Ślubowanie Pierwszoklasistów

13 października 2020 roku o godzinie 11.00 rozpoczęła się niezwykle ważna dla życia szkoły uroczystość Ślubowania uczniów klas I. 

Naszym małym bohaterom towarzyszyli nasi Goście: przedstawiciel naszej władzy samorządowej: pani radna Renata Rudawska, pani dyrektor Bogumiła Chodun, rodzice, klasa II, a także delegacje klas starszych oraz pracownicy szkoły i Grono Pedagogiczne.

Uroczystość rozpoczęła recytacją wierszy przez uczniów klasy II, która uroczyście powitała uczniów klasy I. Następnie swoją część artystyczną rozpoczęli nasi najważniejsi uczestnicy: uczniowie klasy I od recytacji wierszy i zaśpiewania piosenek pt. „Pierwsza klasa”, „W naszej klasie jak w rodzinie”. Prowadzącymi imprezę były uczennice klasy ósmej Oliwia Brodacka i Anna Węgrzyniak, które jako starsze koleżanki, wprowadziły młodsze dzieci do społeczności szkolnej.

 Pasowanie na ucznia naszej szkoły nie jest jednak tak oczywiste – nasze pociechy musiały się najpierw wykazać wieloma umiejętnościami i pokazać, że zasługują na miano ucznia Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu.

 W tym miejscu, dzieci ujawniły swoje prawdziwe talenty: pięknie śpiewały, świetnie recytowały wiersze, wykazały się doskonałą znajomością zasad zachowania i bezpieczeństwa,  umiejętnością współdziałania oraz przede wszystkim zdolnością uśmiechania się.

Kiedy już nikt nie miał żadnych wątpliwości co do kwalifikacji dzieci (gromkie brawa trwały bardzo długo!), nastąpiło uroczyste wprowadzenie Sztandaru Szkoły oraz wspólne śpiewanie Hymnu Polski.

Chwilę później głos zabrała pani dyrektor Bogumiła Chodun. Powitała wszystkie dzieci, gości oraz Grono Pedagogiczne, złożyła życzenia Pierwszoklasistom i ich Rodzicom. Dopiero wtedy mogło nastąpić, tak przez wszystkich wyczekiwane, Ślubowanie.

Po uroczystych słowach ślubowania dało się słyszeć głośne i wyraźne „ŚLUBUJĘ!”. Dzięki tej obietnicy starsza uczennica klasy ósmej Oliwia Brodacka mogła pasować dzieci na uczniów klasy I, wypowiadała takie słowa: ,,Pasuję Cię na Ucznia/Uczennicę  Szkoły Podstawowej    im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu, Bądź Dobrym Uczniem, Uczennicą ku radości Rodziców i Nauczycieli”.

Każde z dzieci otrzymało, dyplomik, legitymację szkolną, a także małe upominki.

Uroczystość była bardzo miła i wzruszająca. Pani wychowawczyni była bardzo dumna i zadowolona z występu uczniów, a Rodzice doceniając powagę tego wydarzenia, przygotowali w klasie słodki poczęstunek.

Powodzenia i wielu sukcesów życzą Pierwszoklasistom nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego jakże uroczystego dnia.