KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Nauka zdalna w okresie od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach.

Plan lekcji online na ten okres podany jest na stronie internetowej szkoły.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom w razie potrzeby w godzinach 6.45 – 16.15 .

Biblioteka szkolna  umożliwia wypożyczanie książek w warunkach reżimu sanitarnego.

W przypadku pojawienia się  problemów technicznych i innych związanych z nauką zdalną proszę kontaktować się z Dyrektorem Szkoły – 795 521 063 lub mgr Anną Abramowską – 699 024 427.

Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 1 kwietnia 2021 r. (czwartek)  do 6 kwietnia 2021 r. (wtorek) włącznie. Jest to czas wolny od zajęć.

 

 

Wracamy do nauki zdalnej w szkołach

Warszawa, 18 marca 2021 r.

 

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

 

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

 

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

 

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

 

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

 

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

 

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.  

 

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

  • ponadpodstawowych,
  • szkół dla dorosłych,
  • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

 

Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

 

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

 

 

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

 

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

 

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Funkcjonariusze policji w Styrzyńcu

       W ramach realizacji tematu "Bezpieczna droga do Przedszkola" 17 marca dzieci  z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego w Styrzyńcu odwiedzili funkcjonariusze policji z Wydziału Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.

Celem naszego spotkania było wzbudzanie zaufania do policjanta, jako osoby, której można zaufać, uświadamianie niebezpieczeństwa i zagrożeń związanych z ruchem drogowym, wyjaśnienie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia oraz uczulenia na zachowanie bezpieczeństwa w stosunku do osoby obcej.

Rozmawialiśmy na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez drogę, konieczności jazdy w fotelikach z zapiętymi pasami, utrwaliliśmy znajomość niektórych znaków drogowych oraz numerów alarmowych. Przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się również, na czym polega praca policjanta, jak wygląda jego mundur oraz jaki sprzęt jest potrzebny podczas służby.

Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały za wizytę wręczając własnoręcznie wykonane upominki.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas!

                                                                                          Malwina Filipiuk

      

Dzień Kobiet

Raz do roku jest taki dzień,
Który przemija jak piękny sen...
Wszystkie kobiety, panie i matki
W dniu tym dostają pachnące kwiatki...

Marzec pięknie się wystroił,
W kole między dziećmi stoi
I gromadkę uśmiechniętą
Pyta: jakie dzisiaj święto?...

Zapamiętaj sobie - dzisiaj jest DZIEŃ KOBIET!

Marzec wyjął grosik srebrny,
Teraz będzie mu potrzebny.
Do kwiaciarni marzec pobiegł,
Kupić bukiet na święto kobiet

 

W dniu 8 marca obchodziliśmy w naszej Szkole Podstawowej „Dzień Kobiet”. Z tej okazji został zorganizowany uroczysty apel na sali gimnastycznej.

Uczniowie klas I-III poznali historię powstania Święta Kobiet oraz ciekawostki z tym dniem związane. Obdarowane wiosennymi kwiatami panie (małe i duże) nie kryły zaskoczenia, ale i radości. W każdej klasie zorganizowano plebiscyt  na „Najsympatyczniejszą Dziewczynę”.

Chłopcy decydowali o tym, której koleżance  przyznać ów zaszczytny tytuł. Wybory wzbudzały wiele emocji. Nie zabrakło też ciekawych konkurencji i atrakcji: taniec wokół krzesełek, kupony dla wybranych dziewczynek, prezentowanie i reklamowanie danej rzeczy przez płeć piękną. Malowanie dziewczynek przez chłopców, przy czym było mnóstwo śmiechu i radości.

Podczas uroczystego apelu w tym dniu dziewczętom z każdej klasy wręczono pamiątkowe ordery. Miłe gesty sympatii i szacunku ze strony kolegów  przejawiały się nie tylko w prezentach, ale także  życzeniach i komplementach. Dzień ten był wyjątkowy i przypomniał o tym, jak ważną rolę pełnią na świecie kobiety.