Samorząd Uczniowski

 Rok szkolny 2022/2023

Opiekun Samorządu Izabela Markowska     
Przewodniczący Zofia Markowska
Zastępca przewodniczącego Olivier Winiewski
Skarbnik Dominik Gabiński
Sekretarz Oliwia Romaniuk

 

POCZET SZTANDAROWY
Chorąży Michał Bebkiewicz - kl. VIII
Przyboczny Agata Onisiewicz - kl. VIII
Przyboczny Maja Gomulska - kl. VIII