Samorząd Uczniowski

 Rok szkolny 2020/2021

Opiekun Samorządu Izabela Markowska     
Przewodniczący Oliwia Brodacka  
Zastępca przewodniczącego Maja Bebkiewicz
Skarbnik Anna Węgrzyniak
Sekretarz Ada Bebkiewicz

 

POCZET SZTANDAROWY
Chorąży Radosław Zubkowicz - kl.VIII
Przyboczny Oliwia Kulczyńska - kl.VII
Przyboczny Anna Węgrzyniak - kl.VII