Samorząd Uczniowski

 Rok szkolny 2021/2022

Opiekun Samorządu Izabela Markowska     
Przewodniczący Zofia Markowska
Zastępca przewodniczącego Olivier Winiewski
Skarbnik Dominik Gabiński
Sekretarz Oliwia Romaniuk

 

POCZET SZTANDAROWY
Chorąży Michał Bebkiewicz - kl. VII
Przyboczny Agata Onisiewicz - kl. VII
Przyboczny Maja Gomulska - kl. VII