Samorząd Uczniowski

 

Opiekun Samorządu Wioleta Jasińska     
Przewodniczący Magda Bernasiuk  
Zastępca przewodniczącego Jan Saczuk
Skarbnik Izabela Romaniuk
Sekretarz Dominik Romaniuk

 

POCZET SZTANDAROWY
Chorąży Dominik Romaniuk - kl.VI
Przyboczny Klaudia Adamiuk - kl.VI
Przyboczny Magda Bernasiuk - kl.VI