Zajęcia pozalekcyjne

 

Zajęcia taneczne:       

  • wtorek - godz. 14.00 - 15.00 - dzieci do 8 lat    

 

  • czwartek - godz. 15.00 - 16.00 - dzieci powyżej 8 lat