Rekrutacja

 

 

 

 

Spotkanie rekrutacyjne / dzień otwarty szkoły planowane jest na 13 marca 2018 r. (wtorek) godz. 16.30 .

Tel.: 795 521 063 lub 83 343 58 43

Rodzice dzieci w wieku 3-5 lat, którzy w roku szkolnym 2018/2019 zamierzają posłać dziecko do punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Styrzyńcu oraz

rodzice dzieci w wieku (5) - 6 lat, którzy w roku szkolnym 2018/2019 zamierzają posłać dziecko do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Styrzyńcu, a także

rodzice dzieci w wieku (6)-7 lat, którzy w roku szkolnym 2018/2019 zamierzają posłać dziecko do klasy I Szkoły  Podstawowej w Styrzyńcu  lub klas II –VIII (jeśli dotychczas dzieci realizowały obowiązek szkolny w innej szkole) proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny w celu uzgodnienia terminu dopełnienia formalności związanych z rekrutacją.