POEZJA BRZECHWY I TUWIMA

30 kwietnia  w Styrzyńcu odbył się Konkurs Recytatorski  pt.,,Poezja Tuwima i Brzechwy dzieciom”. Celem konkursu było popularyzowanie poezji dziecięcej, prezentowanie umiejętności oraz zachęcanie do występów przed publicznością. Mali artyści z oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego do swoich występów przygotowali się niezwykle profesjonalnie. Dzieci przepięknie nauczyły się nawet bardzo długich wierszyków i mimo tremy, fantastycznie wystąpiły przed komisją konkursową. Jury oceniało artystów za poziom pamięciowego opanowania, dykcję, interpretację tekstu poetyckiego oraz ogólny wyraz artystyczny. Niektóre wykonania były naprawdę przebojowe! Jury po burzliwych obradach przyznało nagrody:

I miejsce Marysia Bebkiewicz ,,Kaczka Dziwaczka” i Wojtek Raczkowski-Mochnacz ,,Skarżypyta”

II miejsce Hania Niewczas ,,Idzie Grześ” i Zosia Filipiuk ,,Murzynek Bambo”

III miejsce Jaś Niewczas ,,Kotek”

IV miejsce Szymon Popławski ,,Niedźwiedź” i Antoś Rytel ,,Dzik”

Reszta uczestników otrzymała dyplomy za udział w konkursie:

Zuzia Siwko ,, Tańcowała igła z nitką” i Adaś Głowacki ,, Entliczek pentliczek”

Dzieciom wręczono dyplomy oraz nagrody. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu,     a  rodzicom dziękujemy za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie dzieci.

                                                                                                              Malwina Filipiuk

ORGANIZACJA NAUKI

Organizacja nauki w trybie stacjonarnym i hybrydowym od 4 maja 2021 r. do odwołania.

4-5 maja 2021 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych na podstawie rozporządzenia MEN z 5 października 2010 r.

Od 6 maja 2021 r. – zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I, II i III; klasy starsze nadal będą odbywały zajęcia prowadzone zdalnie.

Od 17 maja 2021 r. – zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I, II i III; w klasach starszych wystąpi nauczanie hybrydowe zorganizowane w następujący sposób:

                        17,18,19.05. 2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa) – nauczanie stacjonarne

                                                         w klasach: IV, V i VIII, klasy VI i VII zajęcia zdalne

                        20, 21,24.05.2021 r. (czwartek, piątek, poniedziałek) -  nauczanie stacjonarne w klasach: VI, VII, VIII,  w klasach IV i V nauczanie zdalne.

 

25, 26,27 maja 2021 r. – egzamin  ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktycznych

                                       na podstawie rozporządzenia MEN z 5 października 2010 r. dla wszystkich pozostałych oddziałów.

Od 31 maja 2021r. nauka w trybie stacjonarnym dla wszystkich uczniów.

Plany zajęć dostosowane do poszczególnych form organizacyjnych, w podanych terminach będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się z dyrektorem szkoły 795 521 063 lub wychowawcami klas.

                                                                           

 

DZIEŃ ZIEMI w ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

„Drodzy Ziemianie, czy wiecie,

jeśli śmiecić nie przestaniecie

niedługo sami w tych śmieciach utoniecie”

 

Świat dookoła nas bardzo się zmienia. Coraz mniej jest uroczych miejsc
i zielonych placów nie dotkniętych niszczycielską działalnością człowieka. Żeby chronić przyrodę trzeba nie tylko o tym mówić, ale zacząć też i działać. Aby zmienić nastawienie człowieka do środowiska trzeba zacząć już od najmłodszych dzieci.

Dlatego 22 kwietnia w Oddziale Przedszkolnym w Styrzyńcu zorganizowany został cykl zabaw i działań przybliżających dzieciom temat dbania o naszą Planetę.  Celem było uświadomienie przedszkolakom, jakie niebezpieczeństwo grozi środowisku naturalnemu ze strony człowieka, rozwijanie troski o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi oraz przypomnienie istoty segregowania śmieci, oszczędzania wody i prądu. Tematyka zajęć zawierała również wiadomości związane z programem „Czyste powietrze wokół nas”,  realizowanym przez nasze przedszkole.

 Dzieci na znak przyjaźni z przyrodą ubrały się tego dnia na zielono i ochoczo rozpoczęły zaplanowane eco-zadania. Na samym początku obejrzały film edukacyjny pt., ,,Strażnicy Ziemi” . Po rozwiązaniu zagadek dzieci wykonały plakat pt. ,, Przyjaciele Ziemi”, wysłuchały listu  od zwierząt i roślin z prośbą o opiekę. Dzieci składały także ekologiczne przyrzeczenie dotyczącą przestrzegania podstawowych zasad dbania o środowisko.

Zwieńczeniem Dnia Ziemi było sprzątanie okolicy Przedszkola połączone
z segregowaniem śmieci, gdyż świadomość ekologiczną warto wyrabiać u dzieci już od najmłodszych lat, bo „czym skorupka za młodu nasiąknie...”

                                                                  

                                                                      Wychowawca   Malwina Filipiuk

DZIEŃ ZIEMI 2021

Światowy Dzień Ziemi 2021 przypada 22 kwietnia. Jak co roku przyświecało mu hasło przewodnie. W tym roku hasło: „Przywróć naszą Ziemię”. Ze względu na pandemię koronawirusa większość akcji odbyło się online, w sieci, ale także w naszych gospodarstwach domowych.
Co nasi uczniowie zrobili dla środowiska naturalnego i naszej planety? Sprzątali najbliższą okolicę (pobliski las, pobocza dróg), na swoich podwórkach  sadzili kwitnące rośliny ozdobne, drzewa i krzewy. Niektórym uczniom w akcji pomagali rodzice.  Przyłączając się do ogólnopolskiej akcji mieli wpływ na poprawę stanu czystości i estetykę najbliższej okolicy.                    W akcji uczestniczyli uczniowie klas starszych: Martyna Jabłońska, Tymoteusz Rytel, Oliwia Romaniuk, Zofia Markowska, Maja Gomulska, Konrad Romaniuk.

                                                                   Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w różnorodne działania.