ŚLUBOWANIE PIERWSZEJ KLASY

W tym roku Ślubowanie i Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej odbyło się 18 października. Tego dnia uczniowie przybyli do szkoły w galowych strojach. Dekoracja przygotowana w barwach narodowych dodatkowo podkreślała odświętną atmosferę. Uroczystość rozpoczęto polonezem. Mali kandydaci na uczniów zaprezentowali swoje umiejętności przedstawiając bogaty program artystyczny. W tym ważnym wydarzeniu wzięli udział także starsi koledzy z klasy II, III i IV. Wszyscy pięknie śpiewali piosenkami i recytowali wiersze.

Po zakończonym występie zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż najmłodsi zdali egzamin pierwszoklasisty celująco.  W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Bogumiła Chodun dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Od tej chwili stali się oni nowymi członkami naszej szkolnej rodziny! Pani Dyrektor złożyła również życzenia wielu sukcesów w nauce oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy, Nie zabrakło też upominków od rodziców.

Wspaniała uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy. To był wyjątkowy dzień, który na długo pozostanie w pamięci.