Osiągnięcia uczniów

Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”

Dnia 11 lutego 2016 roku w Publicznym Gimnazjum w Ciciborze Dużym odbyły się eliminacje gminne ogólnopolskiego konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”. Celem OTWP jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, historii i tradycji ruchu strażackiego, zasad postępowania na wypadek pożaru bądź innego zagrożenia, jak też wyrobienie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą.

Do eliminacji wewnątrzszkolnych przeprowadzonych przez panią Annę Abramowską, przystąpili uczniowie klas IV-VI, spośród których zostało wyłonionych 5 osób reprezentujących naszą szkołę na szczeblu gminnym.

Uczeń klasy szóstej Paweł Adamiuk zajął I miejsce w eliminacjach gminnych oraz II miejsce na eliminacjach powiatowych  konkursu "Młodzież Zapobiega Pożarom". 

Gratulujemy!