Nauczyciele

 

Imię i nazwisko

Stanowisko / nauczany przedmiot w roku szkolnym 2021/2022

Stopień awansu zawodowego
mgr Bogumiła Chodun

dyrektor szkoły

edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Abramowska 

matematyka, informatyka 

nauczyciel dyplomowany 
mgr Malwina Filipiuk

edukacja wczesnoszkolna 

 nauczyciel kontraktowy
 mgr Rafał Hodun

geografia, wychowanie fizyczne

nauczyciel dyplomowany
 mgr Aleksandra Hryciuk

wychowanie przedszkolne

nauczyciel kontraktowy
 mgr Bożena Kaliszuk przyroda, biologia nauczyciel dyplomowany
 mgr Agnieszka Wawryniuk matematyka, chemia, fizyka, rewalidacja  nauczyciel dyplomowany
 mgr Tomasz Mich religia, wychowanie do życia w rodzinie nauczyciel mianowany
 mgr Anna Mroczkowska religia  nauczyciel kontraktowy 
mgr Wioleta Jasińska

język angielski,

nauczyciel dyplomowany 
mgr Agnieszka Litwinowicz  język rosyjski nauczyciel kontraktowy 
mgr Agata Zbaracka  język polski, technika, informatyka nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Kasabudzka edukacja wczesnoszkolna nauczyciel kontraktowy 
mgr Mariusz Polak muzyka, plastyka  nauczyciel dyplomowany
mgr Wojciech Krzystanek

historia, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie

nauczyciel dyplomowany 
mgr Izabela Markowska edukacja wczesnoszkolna, logopedia, pedagog nauczyciel mianowany
mgr Agnieszka Kakietek język polski, biblioteka nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Cepek wychowanie przedszkolne nauczyciel
 mgr Anna Kosieradzka  doradztwo zawodowe  nauczyciel kontraktowy