Nauczyciele

 

Imię i nazwisko

Stanowisko / nauczany przedmiot w roku szkolnym 2022/2023

mgr Agnieszka Kakietek

dyrektor szkoły

język polski

mgr Anna Abramowska 

matematyka, informatyka 

mgr Malwina Filipiuk

edukacja wczesnoszkolna 

 mgr Rafał Hodun

geografia, wychowanie fizyczne

 mgr Aleksandra Hryciuk

wychowanie przedszkolne

 mgr Bożena Kaliszuk przyroda, biologia
 mgr Agnieszka Wawryniuk matematyka, chemia, fizyka, rewalidacja 
 mgr Tomasz Mich religia
 mgr Anna Mroczkowska wychowanie do życia w rodzinie
mgr Wioleta Jasińska

język angielski

mgr Agnieszka Litwinowicz  język rosyjski
mgr Agata Zbaracka  język polski, technika
mgr Marta Kasabudzka edukacja wczesnoszkolna
mgr Mariusz Polak muzyka, plastyka
mgr Wojciech Krzystanek

historia, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie

mgr Izabela Markowska edukacja wczesnoszkolna, logopedia, pedagog
mgr Renata Adamiuk - Skubis
psycholog
mgr Agnieszka Cepek wychowanie przedszkolne, biblioteka
mgr Justyna Sikorska
 doradztwo zawodowe 


 

 

 

Program Labolatoria Przyszłości w naszej szkole

Jadłospisy – Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach