Nauczyciele

 

Imię i nazwisko

Stanowisko Stopień awansu zawodowego
mgr Bogumiła Chodun

dyrektor szkoły

edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Abramowska 

matematyka, zajęcia techniczne,

informatyka 

nauczyciel dyplomowany 
mgr Mirosława Danilewicz 

edukacja wczesnoszkolna 

 nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Perchaluk   

język angielski

nauczyciel kontraktowy
 mgr Iwona Korwin przyroda, biologia nauczyciel mianowany
 mgr Zbigniew Maksymiuk  wychowanie fizyczne  nauczyciel mianowany
 mgr Tomasz Mich religia, wychowanie do życia w rodzinie nauczyciel mianowany
 mgr Emilia Byszuk

historia

nauczyciel dyplomowany 
mgr Teresa Semeniuk język polski, język rosyjski, biblioteka  nauczyciel dyplomowany
mgr Agata Zbaracka  edukacja wczesnoszkolna, technika, informatyka nauczyciel dyplomowany
mgr Malwina Filipiuk edukacja wczesnoszkolna nauczyciel kontraktowy 
mgr Rafał Hodun wychowanie fizyczne, geografia  
mgr Lidia Nestorowicz chemia, fizyka  
mgr Krzysztof Olesiejuk muzyka  
mgr Natalia Pugacewicz plastyka  
mgr Izabela Markowska wychowanie przedszkolne  nauczyciel kontraktowy