Nauczyciele

 

Imię i nazwisko

Stanowisko Stopień awansu zawodowego
mgr Bogumiła Chodun

dyrektor szkoły

edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Abramowska 

matematyka, zajęcia techniczne,

zajęcia komputerowe 

nauczyciel dyplomowany 
mgr Mirosława Danilewicz  edukacja wczesnoszkolna   nauczyciel dyplomowany
mgr Wioleta Jasińska   

język angielski

muzyka, plastyka

nauczyciel mianowany
 mgr Bożena Kaliszuk przyroda nauczyciel dyplomowany 
 mgr Zbigniew Maksymiuk  wychowanie fizyczne  nauczyciel mianowany
 mgr Tomasz Mich religia, wychowanie do życia w rodzinie nauczyciel mianowany
 mgr Emilia Byszuk

historia

nauczyciel dyplomowany 
mgr Teresa Semeniuk język polski, biblioteka  nauczyciel dyplomowany
mgr Agata Zbaracka  wychowanie przedszkolne nauczyciel dyplomowany