Ślubowanie Pierwszoklasistów

13 października 2020 roku o godzinie 11.00 rozpoczęła się niezwykle ważna dla życia szkoły uroczystość Ślubowania uczniów klas I. 

Naszym małym bohaterom towarzyszyli nasi Goście: przedstawiciel naszej władzy samorządowej: pani radna Renata Rudawska, pani dyrektor Bogumiła Chodun, rodzice, klasa II, a także delegacje klas starszych oraz pracownicy szkoły i Grono Pedagogiczne.

Uroczystość rozpoczęła recytacją wierszy przez uczniów klasy II, która uroczyście powitała uczniów klasy I. Następnie swoją część artystyczną rozpoczęli nasi najważniejsi uczestnicy: uczniowie klasy I od recytacji wierszy i zaśpiewania piosenek pt. „Pierwsza klasa”, „W naszej klasie jak w rodzinie”. Prowadzącymi imprezę były uczennice klasy ósmej Oliwia Brodacka i Anna Węgrzyniak, które jako starsze koleżanki, wprowadziły młodsze dzieci do społeczności szkolnej.

 Pasowanie na ucznia naszej szkoły nie jest jednak tak oczywiste – nasze pociechy musiały się najpierw wykazać wieloma umiejętnościami i pokazać, że zasługują na miano ucznia Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu.

 W tym miejscu, dzieci ujawniły swoje prawdziwe talenty: pięknie śpiewały, świetnie recytowały wiersze, wykazały się doskonałą znajomością zasad zachowania i bezpieczeństwa,  umiejętnością współdziałania oraz przede wszystkim zdolnością uśmiechania się.

Kiedy już nikt nie miał żadnych wątpliwości co do kwalifikacji dzieci (gromkie brawa trwały bardzo długo!), nastąpiło uroczyste wprowadzenie Sztandaru Szkoły oraz wspólne śpiewanie Hymnu Polski.

Chwilę później głos zabrała pani dyrektor Bogumiła Chodun. Powitała wszystkie dzieci, gości oraz Grono Pedagogiczne, złożyła życzenia Pierwszoklasistom i ich Rodzicom. Dopiero wtedy mogło nastąpić, tak przez wszystkich wyczekiwane, Ślubowanie.

Po uroczystych słowach ślubowania dało się słyszeć głośne i wyraźne „ŚLUBUJĘ!”. Dzięki tej obietnicy starsza uczennica klasy ósmej Oliwia Brodacka mogła pasować dzieci na uczniów klasy I, wypowiadała takie słowa: ,,Pasuję Cię na Ucznia/Uczennicę  Szkoły Podstawowej    im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu, Bądź Dobrym Uczniem, Uczennicą ku radości Rodziców i Nauczycieli”.

Każde z dzieci otrzymało, dyplomik, legitymację szkolną, a także małe upominki.

Uroczystość była bardzo miła i wzruszająca. Pani wychowawczyni była bardzo dumna i zadowolona z występu uczniów, a Rodzice doceniając powagę tego wydarzenia, przygotowali w klasie słodki poczęstunek.

Powodzenia i wielu sukcesów życzą Pierwszoklasistom nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego jakże uroczystego dnia.

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Szkoły Podstawowej

im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu

Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

 

 • 1

Ogólne zasady organizacji pracy szkoły

 1. Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu

wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Biała Podlaska , Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

 1. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze lub w części korytarza prowadzącej do sekretariatu lub księgowości szkolnej; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 4. Szkoła czynna jest w godzinach: od 6.45.00 do 16.00
 5. Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej.
 6. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w pokoju socjalnym.

Czytaj więcej...

Szkolny Dzień Chłopaka

Dzień Chłopaka w klasie IV i V zorganizowany został przez dziewczynki z obu klas a przeprowadzony na godzinie wychowawczej.  Uczennice wykazały wielkie zaangażowanie i przygotowały wiele zadań dla swoich kolegów. Na chłopców czekało wiele wyzwań. Były zadania ukryte w balonach, sprawdzenie znajomości zasad savoir- vivre, losowano zagadki z niebieskiej czapki. Były też humorystyczne wróżby, chodzenie w obuwiu damskim, próba sprawnościowa - wykonywanie pompek.Chłopcy stanęli na wysokości zadania i ze śmiechem na ustach poddawali się kolejnym próbom. W nagrodę czekały na nich wesołe piosenki śpiewane przez dziewczynki oraz upominki i poczęstunek przygotowane przez klasową Radę Rodziców.                                              

     Jak widać na zdjęciach impreza była udana!