II Przegląd Piosenki Ludowej

W tym roku szkolnym ze względu na panującą pandemię Przegląd Piosenki Ludowej miał inną formę. Odbył się on 12 lutego 2021r.  Uczniowie wraz z rodzicami nagrali filmy z wykonaniem utworu muzycznego. Profesjonalne jury w składzie : Pani Dyrektor Bogumiła Chodun, Pan Mariusz Polak, Pani Agata Zbaracka oceniło występy uczniów i przedszkolaków z Punktu Przedszkolnego.

Chętnych nie zabrakło 😊

Uczestnicy zajęli następujące miejsca :

Miejsce I -

Dzieci z Punktu Przedszkolnego (3-4- latki)

Miejsce I -

Katarzyna Bebkiewicz -  uczennica klasy I

Miejsce I -

Martyna Jabłońska – uczennica klasy IV

Wszystkim uczestnikom konkursu, rodzicom i wychowawcom serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy do Udziału w przyszłym roku 😊

 

                  Marta Kasabudzka

 

Dzień Niezapominajki

,, Wie Polska cała, wiedzą wszystkie dzieci,
że w maju, kiedy słońce wysoko świeci,
prawda to święta, to nie są bajki,
obchodzimy Dzień Polskiej Niezapominajki.”

Dzień Polskiej Niezapominajki to święto przyrody obchodzone corocznie 15 maja. Holendrzy słyną z tulipanów, Francuzi z konwalii, Anglicy kojarzeni są z hiacyntami,
a redaktor Zalewski zaproponował skromny kwiat – niezapominajkę, jako kwiatowy symbol Polski. Święto Niezapominajki jest uniwersalnym świętem, które przypomina nam o pięknie i bogactwie przyrody ojczystej oraz ochronie środowiska ale także o serdeczności, życzliwości i radości. "Polska Niezapominajka" jest zachętą aby budować silne, głębokie więzy z najbliższymi i szczere przyjaźnie, przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody a także wartościach jakie niosą ze sobą lokalne tradycje.

W naszym przedszkolu Dzień Polskiej Niezapominajki obchodziliśmy 13 maja. Była to doskonała lekcja przyrody, która uświadomiła młodemu pokoleniu rolę natury w życiu każdego człowieka. Promowanie walorów przyrodniczych naszego kraju oraz podkreślenie rozpiętości gatunków występujących na terenie Polski.

W tym dniu przedszkolaki ubrane były na niebiesko. W sekretnym języku kwiatów niebieski to kolor zarezerwowany dla wzniosłych uczuć. W ten sposób te niepozorne, ale piękne kwiatki stały się symbolem miłości do człowieka oraz miłości do Ziemi. W czasie wspólnego świętowania wychowawczyni przybliżyła dzieciom znaczenie tego święta na podstawie wierszy „Dzień niezapominajki”, oraz „Telegram od Ziemi”– czyli nie zapominaj o przyrodzie, szanuj i dbaj o nią. Dzieci wysłuchały także „Bajki o niezapominajce” E. Zawilińskiej. Bawiły się i tańczyły przy piosence „Niebieski walczyk”, rozwiązywały zagadki, kolorowały niezapominajki, wykonały także pracę plastyczną ,,Niezapominajka-przypominajka”. Na koniec przedszkolaki złożyły przyrzeczenie, jak należy dbać o przyrodę:

„My małe przedszkolaki, obiecujemy, że będziemy:
Dbać zawsze o naszą kochaną przyrodę,
Śmieci segregować i wyrzucać do kosza,
Oszczędzać wodę i energię,
Nie niszczyć drzew i roślin,
Nie straszyć zwierząt, a je dokarmiać,
Spokój i porządek w lesie i parku zachować.
Przyrzekamy!!!”

Organizując Święto Polskiej Niezapominajki staramy się nie tylko rozbudzać w dzieciach miłość i szacunek do otaczającej przyrody, ale także kształtować w maluchach pozytywne uczucia oraz postawy przyjaźni i serdeczności.

 

                                                                   Malwina Filipiuk

 

POEZJA BRZECHWY I TUWIMA

30 kwietnia  w Styrzyńcu odbył się Konkurs Recytatorski  pt.,,Poezja Tuwima i Brzechwy dzieciom”. Celem konkursu było popularyzowanie poezji dziecięcej, prezentowanie umiejętności oraz zachęcanie do występów przed publicznością. Mali artyści z oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego do swoich występów przygotowali się niezwykle profesjonalnie. Dzieci przepięknie nauczyły się nawet bardzo długich wierszyków i mimo tremy, fantastycznie wystąpiły przed komisją konkursową. Jury oceniało artystów za poziom pamięciowego opanowania, dykcję, interpretację tekstu poetyckiego oraz ogólny wyraz artystyczny. Niektóre wykonania były naprawdę przebojowe! Jury po burzliwych obradach przyznało nagrody:

I miejsce Marysia Bebkiewicz ,,Kaczka Dziwaczka” i Wojtek Raczkowski-Mochnacz ,,Skarżypyta”

II miejsce Hania Niewczas ,,Idzie Grześ” i Zosia Filipiuk ,,Murzynek Bambo”

III miejsce Jaś Niewczas ,,Kotek”

IV miejsce Szymon Popławski ,,Niedźwiedź” i Antoś Rytel ,,Dzik”

Reszta uczestników otrzymała dyplomy za udział w konkursie:

Zuzia Siwko ,, Tańcowała igła z nitką” i Adaś Głowacki ,, Entliczek pentliczek”

Dzieciom wręczono dyplomy oraz nagrody. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu,     a  rodzicom dziękujemy za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie dzieci.

                                                                                                              Malwina Filipiuk

ORGANIZACJA NAUKI

Organizacja nauki w trybie stacjonarnym i hybrydowym od 4 maja 2021 r. do odwołania.

4-5 maja 2021 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych na podstawie rozporządzenia MEN z 5 października 2010 r.

Od 6 maja 2021 r. – zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I, II i III; klasy starsze nadal będą odbywały zajęcia prowadzone zdalnie.

Od 17 maja 2021 r. – zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I, II i III; w klasach starszych wystąpi nauczanie hybrydowe zorganizowane w następujący sposób:

                        17,18,19.05. 2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa) – nauczanie stacjonarne

                                                         w klasach: IV, V i VIII, klasy VI i VII zajęcia zdalne

                        20, 21,24.05.2021 r. (czwartek, piątek, poniedziałek) -  nauczanie stacjonarne w klasach: VI, VII, VIII,  w klasach IV i V nauczanie zdalne.

 

25, 26,27 maja 2021 r. – egzamin  ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktycznych

                                       na podstawie rozporządzenia MEN z 5 października 2010 r. dla wszystkich pozostałych oddziałów.

Od 31 maja 2021r. nauka w trybie stacjonarnym dla wszystkich uczniów.

Plany zajęć dostosowane do poszczególnych form organizacyjnych, w podanych terminach będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się z dyrektorem szkoły 795 521 063 lub wychowawcami klas.