Pamiętając o Tych, którzy polegli

Nasi uczniowie zgodnie z tradycją naszej szkoły, brali udział w wyjeździe na groby lotników poległych podczas II wojny światowej w pobliskim lesie. Po uporządkowaniu ich, dzieci zapaliły znicze.