Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Czwartego września budynek naszej szkoły znowu wypełnił się dziećmi. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji uczniów i ich rodzin oraz nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły. Uczniowie przygotowani przez katechetę Tomasza Micha czynnie włączyli się w liturgię słowa i śpiew sakralny. 

Dyrektor Bogumiła Chodun z radością powitała licznie przybyłą społeczność szkolną w nowym roku szkolnym 2017/2018. Naukę rozpoczęło łącznie 77 dzieci, 66 uczniów klas I-VII i 11 przedszkolaków z punktu przedszkolnego. Dyrektor podkreśliła, że w czasie wakacji budynek szkoły został przygotowany do rozpoczęcia edukacji, pracownicy niepedagogiczni przeprowadzili niezbędne remonty, powstała również nowa sala lekcyjna. Na rozpoczynający się rok dyrektor życzyła uczniom, ich rodzicom i pracownikom szkoły zdrowia oraz realizacji stawianych sobie celów oraz spełnienia nadziei i marzeń związanych z okresem nauki.

Spotkanie uświetnił występ uczniów klas starszych przygotowany pod kierunkiem wychowawcy klasy szóstej i siódmej Anny Abramowskiej. Nawiązywał do łączącej się z datą 1 września kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Towarzysząca montażowi słowno - muzycznemu prezentacja multimedialna przedstawiała tragiczne dla Polaków sceny z pierwszych dni września 1939 roku, a w dalszej części scenki z życia szkolnego.