spstyrzyniec@wp.pl
ul. Dworska 29 a
21-500 Biała Podlaska
833435843
795521063

Od  1 września 2023 roku funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu  pełni Pani mgr Edyta Korneluk

 

Od 1 września 2022 roku funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu pełniła Pani mgr Agnieszka Kakietek

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu od 1 września 2002 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku - Pani mgr Bogumiła Chodun 

 Pełni funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu od 1 września 2002 roku. W zawodzie nauczyciela pracuje od 1 września 1983 roku, od początku w tej szkole. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

 

 

 

Ukończyła:

  • UMCS w Lublinie - Wydział Pedagogiki i Psychologii - kierunek: nauczanie początkowe;
  • studia podyplomowe na Politechnice Białostockiej - „Informatyka i technologia informacyjna” 
  • studia podyplomowe na UMCS w Lublinie - Wydział Ekonomii - kierunek „Zarządzanie szkołą”.

 

Do najważniejszych sukcesów szkoły i swojej pracy na stanowisku dyrektora zalicza:

  • Wysokie efekty pracy edukacyjnej i wychowawczej szkoły, właściwe przygotowanie uczniów do dalszych etapów kształcenia.
     
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole i podczas zajęć przez nią organizowanych.
     
  • Systematyczną, sukcesywną poprawę warunków pobytu, nauki i pracy w szkole.