spstyrzyniec@wp.pl
ul. Dworska 29 a
21-500 Biała Podlaska
833435843
795521063

SZKOŁA PRZYJAZNA I ŻYCZLIWA UCZNIOM!

Nauczyciele:

 • tworzą uczniom przyjazną atmosferę,
 • sprzyjają ich wszechstronnemu rozwojowi,

 • zapewniają poczucie bezpieczeństwa,

 • uczą pozytywnego myślenia i twórczego działania,

 • stosują różnorodne aktywne metody i formy pracy,

 • pracują indywidualnie z uczniem zdolnym i mającym problemy w nauce,

 • organizują różnorodne konkursy szkolne.

 
Uczniowie biorą udział w różnorodnych zajęciach, takich jak:

 • nauka języka angielskiego,

 • zajęcia komputerowe,

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

 • koła zainteresowań (przyrodnicze, matematyczne, teatralne, redakcyjne, historyczne, sportowe),

 • wyjazdy do kina, teatru, na basen,

 • wycieczki turystyczno – krajoznawcze, ogniska integracyjne oraz ,,Zielone Szkoły”.

Współpracujemy z:

 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,

 • Gminnym Ośrodkiem Kultury,

 • Komendą Policji,

 • Muzeum Południowego Podlasia,

 • Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci.

SZKOŁA DYSPONUJE:

 • salą komputerową

 • salą gimnastyczną

 • salami lekcyjnymi

 • stołówką

 • biblioteką