spstyrzyniec@wp.pl
ul. Dworska 29 a
21-500 Biała Podlaska
833435843
795521063

 

mgr Edyta Korneluk - dyrektor szkoły, język angielski

mgr Agnieszka Kakietek - język polski, biblioteka

mgr Anna Abramowska - matematyka, informatyka 

mgr Malwina Filipiuk - edukacja wczesnoszkolna 

mgr Rafał Hodun - geografia, wychowanie fizyczne,edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Aleksandra Hryciuk -  wychowanie przedszkolne

mgr Bożena Kaliszuk - przyroda, biologia

mgr Agnieszka Wawryniuk - matematyka, chemia, fizyka, rewalidacja 

mgr Tomasz Mich - religia

mgr Justyna Firsiuk - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Anna Rosa - logopedia

mgr Dorota Szupiluk - wychowanie do życia w rodzinie

mgr Wioleta Jasińska - język angielski, plastyka, muzyka

mgr Agnieszka Litwinowicz - język rosyjski, świetlica szkolna

mgr Agata Zbaracka - język polski, technika

mgr Marta Kasabudzka - edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Chacewicz - wychowanie przedszkolne

mgr Wojciech Krzystanek  - historia, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie

mgr Izabela Markowska - edukacja wczesnoszkolna, logopedia, pedagog

mgr Renata Adamiuk - Skubis - psycholog