spstyrzyniec@wp.pl
ul. Dworska 29 a
21-500 Biała Podlaska
833435843
795521063

 

Do korzystania z posiłków w szkole uprawnieni są uczniowie oraz dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym oraz w punkcie przedszkolnym.

  1. Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej:
  • Cena dziennego wyżywienia: 7,00 zł.
  • Obiad wydawany będzie w stołówce szkolnej: dla uczniów (10.35-10.55), dla oddziału przedszkolnego (11.50),  a dla  punktu przedszkolnego (11.00-11.30)
  • 2.Rodzice wnoszą opłaty w miesiącu  następującym po miesiącu udzielenia świadczenia (do 5 każdego miesiąca).

Wpłata za wyżywienie dokonywana jest na konto szkoły:

Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

nr: 19 8025 0007 0052 1068 2000 0010

Z uwzględnieniem:

tytuł przelewu:  żywienie

w opisie przelewu: nazwisko i imię rodzica oraz nazwisko i imię dziecka/ za miesiąc…

  • 3.Nieobecności dzieci należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem najpóźniej do godziny 14.00
    pod numerem telefonu: 693-517-583, 729-874-430 lub osobiście u pań wydających obiady w godzinach od 730 do 1400.

4.Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

  • 5.W przypadku rezygnacji z wyżywienia, fakt ten należy zgłosić pisemnie u  wychowawcy klasy do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko korzysta z posiłków.

                                                                                       E. Korneluk

                                                                                      Dyrektor Szkoły