spstyrzyniec@wp.pl
ul. Dworska 29 a
21-500 Biała Podlaska
833435843
795521063

Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu. Data publikacji strony internetowej: 2024-03-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - nie wszystkie obrazy (zdjęcia) z działów “Aktualności” dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu. - dokumenty z działu “Dokumenty”, które są dostępne w formacie pdf, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

Deklarację sporządzono dnia 2024-03-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 1. Zmiana wersji kontrastowej - odwrócenie kolorów, monochromatyczny, ciemny kontrast, jasny kontrast, niskie nasycenie, wysokie nasycenie, podświetlenie linków, podświetlenie nagłówków. 2. Czytnik ekranu - przeglądarka czyta na głos wybrany tekst na stronie w języku strony. 3. Nawigacja po klawiaturze - możliwość nawigacji za pomocą klawiatury, dzięki czemu strona jest łatwo dostępna bez użycia myszy. 4. Możliwość zmiany rozmiaru czcionki - łatwe dostosowanie tekstu do swoich potrzeb, ustawienia rozmiaru czcionki, wysokości linii i odstępów między literami. 5. Widoczny fokus - znaczenie miejsca, które aktualnie oczekuje na sygnały wprowadzane przez użytkownika za pomocą klawiatury (naciśnięcia klawiszy).

Sterowanie menu strony: TAB - zaznacza kolejny element. SHIFT + TAB - zaznacza poprzedni element. ENTER - przenosi nas do linkowanej treści. Home - przenosi fokus na pierwszy element na pasku menu. End - przenosi fokus na ostatni element na pasku menu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Wawryniuk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 512533253 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłaszająca żądanie zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie, nie później niż 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

1. Aby wejść do budynku punktu przedszkolnego należy pokonać 10 schodków przy których znajduje się poręcz, a następnie trzeba otworzyć drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Natomiast przy wejściu do szkoły trzeba pokonać 2 schodki, a następnie otworzyć drzwi otwierane ręcznie. 2. Budynek jest wielopoziomowy (parter i piętro) – znajdują się w nim klatka schodowa, brak windy. Brak jest informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 3. Bezpośrednio przy budynku szkoły znajduje się parking. 4. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.