RADA RODZICÓW INFORMUJE.

Rada  Rodziców przy Szkole Podstawowej w Styrzyńcu  przypomina o wpłatach na konto

za rok 2022 do 31 grudnia 2022 r.:

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

93 8025 0007 0000 1498 2000  0010

Składka od dziecka uczęszczającego do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego – 20 zł.

Składka od ucznia klas od I do VIII – 40 zł .