Spotkanie z pracownikiem Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu

17 października 2019 roku nasi uczniowie mieli kolejną okazję brania udziału w ciekawych zajęciach prowadzonych przez pracownika Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" Panią Magdalenę Żychowską. Spotkanie odbyło się w trzech grupach: z dziećmi z punktu przedszkolnego i kl 0, z klasami I-III i klasami IV-VIII. Uczniowie dowiedzieli się wiele o formach ochrony przyrody w Polsce.

Ochrona bioróżnorodności – formy ochrony przyrody w Polsce

Różnorodność biologiczna jest bogactwem przyrody - tym wszystkim, co żyje wokół nas. Jesteśmy jej częścią i nie możemy bez niej żyć. Wspaniała, bogata różnorodność świata przyrodniczego jest stale niszczona na skutek działalności człowieka. Wyrąb lasów, intensywne rolnictwo, obciążenie zanieczyszczeniami, nadmierny połów ryb czy wpływ zmian klimatu - to czynniki negatywnie wpływające na różnorodność biologiczną, a więc także i na człowieka.  Parki narodowe Parki narodowe to miejsca, w których staramy się chronić różnorodność biologiczną. Jest ich w Polsce 23, zajmują łączną powierzchnię ponad 317 tys. hektarów, co stanowi około 1 proc. obszaru kraju. Wyróżniają się szczególnymi walorami przyrodniczymi, ale także naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi.

Czytaj więcej...

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej 2019

Uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu dnia16 października złożyli Ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pasowani na uczniów. Dla całej społeczności szkolnej: uczniów klas starszych, nauczycieli, niepedagogicznych pracowników szkoły i rodziców, to bardzo ważny moment, bo oto stali się oni świadkami wejścia do ponad stuletniej historii szkoły nowych uczniów. Pierwszoklasiści, ślubując, przyrzekli, że będą swoim postepowaniem dobrze świadczyć o szkole, dobrze traktować zarówno pracowników szkoły, jak i swoje koleżanki i kolegów, dbać o porządek w swojej klasie i na terenie szkolnym, starać się, aby ich oceny były jak najlepsze i na miarę ich możliwości.

View the embedded image gallery online at:
http://spstyrzyniec.pl/?start=20#sigFreeId18de9b4520
 

Czytaj więcej...

Konkurs recytatorski utworów Janiny Porazińskiej 2019

Laureaci konkursu recytatorskiego:

dzieci z klasy "0":

1. Katarzyna Bebkiewicz, Wojciech Raczkowski-Mochnacz

2. Maria Bebkiewicz

3. Zuzanna Siwko

uczniowie z klas 1 - 3:

1. Weronika Widłak

2. Tymoteusz Rytel

3. Julia Ciokalska i Naomi Krzempek

uczniowie z klas 4 - 8:

1. Anna Węgrzyniak

2. Oliwia Zacharuk

3. Oliwia Romaniuk

Wyróżnienie: Michał Bebkiewicz, Dominik Gabiński i Agata Onisiewicz

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

View the embedded image gallery online at:
http://spstyrzyniec.pl/?start=20#sigFreeId158da58307