Podręczniki do religii

Podręczniki do religii na rok szkolny 2021/2022, które rodzice kupują we własnym zakresie:

 

klasa I:

"Poznaję Boży świat" - wydawnictwo Jedność Kielce, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak  (nowy podręcznik)

 

klasa II:

"Odkrywam królestwo Boże" - wydawnictwo Jedność Kielce, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak (nowy podręcznik)

 

klasa III:

"Jezus jest z nami" - wydawnictwo Jedność Kielce, pod redakcją: ks. dr J. Czerkawski, E. Kondrak

 

klasa IV:

"Miejsce pełne BOGActw" - wydawnictwo Jedność Kielce, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

 

klasa V:

"Szczęśliwi, którzy szukają prawdy" - wydawnictwo Jedność Kielce, autorzy:  ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

 

 

klasa VI:

"Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno" - wydawnictwo Jedność Kielce, autorzy:  ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, (nowy podręcznik)

 

 

klasa VII:

"Błogosławieni, którzy szukają Jezusa" - wydawnictwo Jedność Kielce, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

 

klasa VIII:

"Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi" - wydawnictwo Jedność Kielce, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska