Nauka zdalna dla kl. I-VIII

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Od 9 do 29 listopada 2020 r. nauka w Szkole Podstawowej w Styrzyńcu będzie odbywała się zdalnie.

Klasy IV – VIII takim trybem, jak dotychczas.

Klasy I-III w dniach 9-10 listopada nauczyciele zamieszczą zadania w mobiDzienniku  (dzienniku elektronicznym), a od 16 do 29 listopada lekcje będą prowadzone online w programie Microsoft Teams. Rodzice i nauczyciele klas I-III wykorzystają pierwszy tydzień nauki zdalnej, by technicznie przygotować się do nauki online (należy zapewnić dziecku sprzęt: komputer stacjonarny lub laptop lub tablet; wgrać program Microsoft Teams; uzyskać dostęp do platformy). By uzyskać dostęp do platformy należało podać wychowawcom a-mail dziecka wcześniej nie stosowany w tym programie (każde dziecko musi mieć własny gmail).

Punkt i oddział przedszkolny pracują  w zwykłym czasie. Świetlica rano od 6.45, po południu do 16.00.

12 i 13 listopada 2020r. – dni wolne od wszelkich zajęć dydaktycznych na mocy rozporządzenia z 5 października 2010r. (dni dyrektorskie) .

Rodzice i uczniowie proszeni są o systematyczne odwiedzanie strony internetowej szkoły: www.spstyrzyniec.pl  i  mobiDziennika.

W razie pytań należy skontaktować się z wychowawcą klasy lub z dyrektorem szkoły – 795 521 063; w przypadku problemów z obsługą programu do nauki online -  z informatykiem szkolnym - mgr Anną Abramowską – 699 024 427.

Plany nauczania poszczególnych klas proszę sprawdzać na stronie internetowej szkoły, ponieważ z przyczyn obiektywnych często ulegają zmianom.