Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice

 

Informuję, że w związku przerwą w uczęszczaniu uczniów do szkoły  spowodowaną zagrożeniem zakażenia koronawirusem nauczyciele przedmiotów kontaktują się z Państwem i z uczniami w celu przekazania informacji na temat nauki w domu, w preferowany przez siebie sposób, dostosowany do wieku i możliwości uczniów:

za pomocą strony internetowej szkoły (www.spstyrzyniec.pl), za pomocą poczty elektronicznej, grup społecznościowych, esemesów i rozmów telefonicznych. Taki przepływ informacji będzie trwał systematycznie, do odwołania.

W tym czasie należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie dziecku właściwych warunków do pracy w domu,

są to:

-stałe miejsce do nauki i przechowywania książek, zeszytów, przyborów szkolnych, itp.;

- zapewnienie spokoju w czasie nauki (np. wyłączone źródeł dźwięku: głośne rozmowy, telewizor, radio...), właściwe

   oświetlenie miejsca nauki,

- zapewnienie dostępu do komputera i Internetu w niezbędnym zakresie;

- właściwe motywowanie do samodzielnej nauki w domu (proponuję zapoznanie się z materiałem zamieszczonym również na dole artykułu) " Jak motywować dziecko do nauki? - wskazówki dla rodziców";

- zadbać o bezpieczeństwo dziecka w sieci: zwrócić uwagę na wszystkie usługi, z których dziecko korzysta, także gry

   komputerowe na konsolach i urządzeniach mobilnych; przypomnieć, że nikt w sieci nie może czuć się anonimowy;

   przypomnieć o potrzebie krytycznego stosunku do informacji zamieszczanych w sieci, o konieczności dbania

   o własny wizerunek w sieci, o swoją prywatność; uczulić , by dziecko unikało  kontaktów z osobami nieznajomymi,

   przypomnieć, że zawsze może przerwać rozmowę w sieci, jeśli czuje się zagrożone; porozmawiać na temat

   cyberprzemocy, zwrócić uwagę, że w każdym przypadku dochodzi w niej do łamania artykułów Kodeksu Karnego;

   przypomnień, że nawet w obecnej sytuacji mogą w przypadku poczucia zagrożenia liczyć na pomoc rodziców,

   nauczycieli, pedagoga i instytucji do tego celu powołanych;

- postarać się, by dziecko przestrzegało zasad higieny pracy: codziennie rozpoczynało naukę o stałej porze, stosowało

   przerwy w trakcie nauki, nie łączyło w bloki 2-3 godzinne nauki jednego przedmiotu, w ciągu dnia pozostawiało

   czas na właściwe odżywianie i rekreację; pomieszczenie, w którym odbywa się nauka powinno być wietrzone.

                                                                                      

Pozdrawiam.

Bogumiła  Chodun - Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Styrzyńcu

 

   Kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły od poniedziałku do piątku

    między 7.30 a 15.30  pod numerem 795-521- 063

Kliknij i dowiedz się:

Jak motywować dziecko do nauki?        - wskazówki dla rodziców