Energetyczne spotkanie

24 września 2013 roku na zaproszenie Pani Bożeny Kaliszuk- nauczyciela przyrody odwiedziła nasza szkołę Pani Magdalena Żychowska - pracownik Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych oddział terenowy Janów Podlaski. Najpierw odbyło się spotkanie z klasami starszymi, których głównym tematem były "Odnawiane źródła energii".

Takimi źródłami są między innymi  wiatr, promienie słoneczne, opady, fale morskie.  Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialna na w/w temat.

W klasach młodszych Pani Magdalena przeprowadzała ciekawe doświadczenia wykazujące pozyskiwanie energii w różnych źródeł. Uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, w której wykazywali  się znajomością tematu.