Inauguracja roku szkolnego 2013/2014

Po dwóch miesiącach wypoczynku 2 września powitaliśmy nowy rok szkolny 2013/2014. O godzinie 8.00 ks. Jarosław Rękawek odprawił mszę św. w kaplicy w Styrzyńcu. Po mszy wszyscy udali się do szkoły na oficjalne otwarcie nowego roku, spotkanie z kolegami, nauczycielami i wychowawcami. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu.

Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Pani Bogumiła Chodun, która bardzo serdecznie powitała przedszkolaków, uczniów klasy I i wszystkich uczniów klas starszych. Wyraziła swoją radość, że może spotkać się w pierwszym dniu nowego roku szkolnego ze wszystkimi uczniami naszej szkoły. Złożyła też życzenia uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym.

W dalszej części wystąpienia przedstawiła uczniom i ich rodzicom organizację nowego roku szkolnego.

Na zakończenie spotkania uczniowie pod kierunkiem Pani Teresy Semeniuk wystąpili w  montażu słowno-muzycznym nawiązującym również do rocznicy tragicznych wydarzeń z 1939 roku.