Udział w akcji "Sprzątania świata"

Celem tegorocznej edycji promującej nieśmiecenie, przebiegającej pod hasłem „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej” jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów, co jest bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które dzięki temu możemy odzyskać do ponownego użycia. Ma to również wpływ na poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody.

Nasi młodsi uczniowie posprzątali park otaczający szkołę, natomiast starsi okoliczne pobocza dróg. Wszyscy pracowali z wielkim zapałem.