Zajęcia z panią Elżbietą Korniluk - pielęgniarką szkolną

13 czerwca odbyła się pogadanka dla uczniów klasy szóstej i siódmej pt. "Dojrzewanie dziewcząt i chłopców" przeprowadzona przez panią Elżbietę Korniluk - pielęgniarkę szkolną. Celem zajęć było rzetelne przekazanie wiedzy dotyczącej tak ważnego etapu w życiu każdej nastolatki i nastolatka, „okresu dojrzewania” oraz wsparcie w zrozumieniu przemian w organiźmie zarówno od strony emocjonalnej jak i biologicznej.