Patriotyczny festyn rodzinny już 17 czerwca

Serdecznie zapraszamy na patriotyczny festyn rodzinny

17czerwca 2018r.                godz. 14.00

pt. "To co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci" i grę terenową

zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Styrzyńca

 

Zapraszamy Drużyny do udziału w „historycznej” grze terenowej
  • Historyczna gra terenowa odbędzie się w dniu 17 czerwca 2018r. (w niedzielę) poprzedzi rozpoczęcie festynu rodzinnego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Styrzyńca na pamiątkę setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
  • Zadania dla drużyn na poszczególnych stanowiskach (etapach) związane będą z okresem zaborów i walką narodowowyzwoleńczą w tych latach (wiedza podstawowa)
  • W grze terenowej może wziąć udział pięć pięcioosobowych drużyn rodzinnych, sąsiedzkich, przyjacielskich, itp….  (najmilej widziane wielopokoleniowe). O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Rozpoczęcie o godzinie 13.00. Zbiórka przed schodami tarasowymi budynku Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu.
  • Zasady i pakiet informacyjny dotyczący trasy i przebiegu gry terenowej zostaną przekazane podczas zbiórki.
  • Przewidywany czas trwania gry terenowej – 1 godzina.
  • Zgłoszenia drużyn (skład, deklaracja udziału) u Dyrektora Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu - Bogumiły Chodun

         osobiście lub telefonicznie: 795-521-063 do 16 czerwca 2018r. (sobota).