Wyjazd na spektakl teatralny do Białej Podlaskiej

Dnia 10 października 2017 roku uczniowie klas IV-VII mieli okazję wyjazdu do Białej Podlaskiej na spektakl pt. "Nić Ariadny" przygotowany przez Teatr Muzyczny Duduś z Łodzi. Dodatkowymi atrakcjami były: pobyt na pływalni AWF oraz w pizzeri.

Spektakl „ Nić Ariadny” odegrany był w planie lalkowym i żywym, a w swej warstwie fabularnej oparty został na znanych mitach kreteńskich: „O Ikarze i Dedalu” oraz „O labiryncie kreteńskim” (O Ariadnie i Tezeuszu).

Forma przedstawienia miała  na celu pokazanie w przystępny sposób genezy teatru greckiego z zachowaniem ważniejszych jego elementów w zakresie  kompozycji i konstrukcji.

Przesłaniem sztuki, odnoszącym się przenośnie do tytułu – Nić Ariadny, było uświadomienie widzom potrzeby obcowania ze sztuką, w tym z teatrem, który łączy sztuki piękne jak nić. Sztuka została przygotowana na wysokim poziomie. Profesjonalna scenografia, przepiękne lalki, ciekawe kostiumy: peruki, maski, chitony greckie, wspaniała gra aktorów, muzyka, efekty specjalne - złożyły się na pozytywny odbiór spektaklu przez młodych widzów.

Po zakończeniu przedstawienia dzieci miały możliwość poznania i utrwalenia wiadomości na temat początków teatru greckiego i jego specyfiki. Niektórzy z uczniów zostali zaproszeni na scenę,  gdzie popisywali się zdolnościami recytatorskimi, a także odpowiadali na pytania dotyczące kompozycji i konstrukcji teatru antycznego.