Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się dnia 4 września. Przed przyjściem do szkoły uczestniczyliśmy we mszy świętej w intencji uczniów, ich rodzin oraz nauczycieli i pracowników szkoły, która odbyła się w miejscowej kaplicy. Uczniowie przygotowani przez katechetę Tomasza Micha czynnie włączyli się w liturgię słowa i śpiew sakralny. 

W szkole powitała wszystkich zebranych pani dyrektor Bogumiła Chodun i przedstawiła organizację roku szkolnego. Ten rok jest to jeszcze nieznany rozdział nowej, zreformowanej szkoły, a efekty pracy zależą tylko od nas.

Na rozpoczynający się rok dyrektor życzyła uczniom, ich rodzicom i pracownikom szkoły zdrowia oraz realizacji stawianych sobie celów oraz spełnienia nadziei i marzeń związanych z okresem nauki.

Naukę rozpoczęło łącznie 77 dzieci, 66 uczniów klas ,,O”, I-VII i 11 przedszkolaków z punktu przedszkolnego. Dyrektor podkreśliła, że w czasie wakacji budynek szkoły został przygotowany do rozpoczęcia edukacji, pracownicy niepedagogiczni przeprowadzili niezbędne remonty. Podczas wakacji w budynku  szkolnym wykonano wiele prac przystosowujących szkołę do zwiększonej ilości klas i uczniów. Przybyła nowa sala lekcyjna, gdzie uczą się dzieci z klasy IV i V.  

Spotkanie uświetnił występ uczniów klas starszych przygotowany pod kierunkiem wychowawcy klasy szóstej i siódmej pani Anny Abramowskiej. Nawiązywał do łączącej się z datą 1 września kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Towarzysząca montażowi słowno - muzycznemu prezentacja multimedialna przedstawiała tragiczne dla Polaków sceny z pierwszych dni września 1939 roku, a w dalszej części scenki z życia szkolnego.